Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS
Haqqımızda
16 Yanvar , 2016

Şöbə kitabxananın veb -saytının idarə olunması,veb-saytın operativ yeniləşməsi ,əlavə və dəyişiklərin edilməsi ,domen və hostinqin fəaliyyətinə nəzarət,şəbəkənin antivirus proqramının, habelə lokal və internet şəbəkəsinin fəliyyətini təşkil edir,nəzarət funksiyalarını həyata keçirir. Şöbə kitabxananın Elektron kitabxanasının yaradılması, nəşrlərin elektron formaya çevrilməsi işini təmin edir. Kitabxana – biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin həyata keçirdiyi “Kataloqlaşdırma”modulunun bazasından istifadə edərək elektron resusların bazalarının yaradılmasını həyata keçirir. Şöbə fasiləsiz internetlə təmin olunmuş,oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Şöbənin əsas vəzifəsi informasiyalı cəmiyyətdə istifadəçilərin informasiyaya olan tələbatını ödəməkdir.

Şöbədə üç  nəfər çalışır.

1.  İnformasiya – Resurs şöbəsinin müdri: Kərimova Elmira.

2.  Proqramist: Kərimova Pərvanə.

3.  Apirator: Süleymanova Soltaxanım.