Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS
Haqqımızda
18 Fevral , 2016

Şöbə oxucuların tələbatının dolğun ödənilməsi üçün kitabxananın universal profilli kitab fondunu komplektləşdirir. Dövlət vəsaiti hesabına və digər mənbələrdən yeni ədəbiyyatı almaqla kitab fondunu daim zənginləşdirir. Yeni daxil olan ədəbiyyatın uçotunu aparır,ədəbiyyatın elmi vı texniki cəhətdən işlənməsini təşkil etdikdən sonra kitabxana filiallarına çatdırılması işini həyata keçirir. Dövri nəşrlərə abunə işini təşkil edir.Kataloq sisteminin aparılmasına,fondun mühafizəsinə və məzmunca aktuallığını itirmiş və istifadə olunaraq yararsız vəziyyətə düşmüş ədəbiyyatlardan təmizlənməsinə nəzarət edir.                                


Şöbədə üç işçi çalışır.

1.   Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsinin müdiri: Əliyeva İradə

2.   Baş kitabxanaçısı: Əliyeva Xuraman

3.   Biblioqraf: Cavadova Gülmayə