Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS
Haqqımızda
18 Fevral , 2016

Şöbə metodiki mərkəz olaraq MKS nəzdində fəaliyyət göstərən kitabxanalara metodiki köməklik göstərir və sistemin oxucularına biblioqrafik xidmətini təşkil edir.Soraq- biblioqrafiya aparatını təkmilləşdirir,biblioqrafik işi əlaqələndirir və ona nəzarət edir,məqalələrin sitemli və diyarşünaslıq kortatekalarını tərtib edir.Yeni daxil olan ədəbiyyatın məlumat bülletenini və tövsiyyə siyahılarını tərtib edir.Sistemin bölmələrinin fəaliyyətini məzmun ,forma və metodik baxımdan əlaqələndirir.İşin yeni üsul və metodlarını öyrənməklə qabaqcıl təcrübəni aşkar edir,kadrların ixtisaslarının artırılması işinin təşkil olunmasına kömək edir.Kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə təcrübi metodik yardım göstərir, müxtəlif mövzularda metodik vəsaitlər hazırlayır.                                      Şöbədə iki işçi çalışır:

 1. Şöbənin müdüri: Orucova Leyla

 2. Baş biblioqraf : Kərimova Rəna