Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS
Göyçay rayonun görkəmli şəxsləri
25 Avqust , 2016

Məzahir Pənahov 1946-cı il avqustun 28-də Göyçay şəhərində anadan olub. 1953-1964-cü illərdə Göyçay şəhər 1 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1964-1969-cu illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb. 1970-1972-ci illərdə Fizika fakültəsində aspirant,1973-1978-ci illər-də müəllim, 1978-1988-ci illərdə baş müəllim kimi çalışıb. 1988-2005-ci illərdə Fizika fa-kültəsində, 2006-cı ildən bu günədək Mexanika-riyaziyyat fakültəsində dosent kimi çalışır. 1976-cı ildə «Hiperbolik tip qeyri-xətti tənliklərin dövrü və sanki dövrü həlləri» mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.