Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS
Göyçay rayonun görkəmli şəxsləri
25 Avqust , 2016

Salman Məhəmməd oğlu Salmanov 27oktyabr 1941-ci ildə Göyçay rayonunun Qarabaqqal kəndində anadan olub. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetini (ADU) bitirib. Analoq hesablama maşın-larında qeyri-yekcins mühitlərdə mayelə-rin süzülməsinin tədqiqatları və modelləş-dirilməsi mövzusunda namizədlik disser-tasiyası müdafiə edib. AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, Texnika elmləri namizədidir. 16 elmi məqalənin və 1 elmi əsərin müəllifidir.