Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS
Göyçay rayonun görkəmli şəxsləri
25 Avqust , 2016
Sabir Abbasəli oğlu Əliyev1 mart 1938-ci ildə Göyçay rayonunun Qaraməryəm kən-dində anadan olub. Bakı Dövlət Umiversitetinin kimya fakültəsinini Neft kimyası ixtisası üzrə bitirib. “Dizel yana-caqları üçün tüstüyə qarşı aşqarların alınması” mövzusunda namizədlik disserta-siyası müdafiə edib. AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, texnika üzrə fəlsəfə doktorudur