Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS
Göyçay rayonun görkəmli şəxsləri
25 Avqust , 2016

Səyyaf  Hüseyn oğlu Xəlilov 1938-ci il martın 23-də Göyçay rayonunun Bığır kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. Atası Göyçayın tanınmış maarif işçilərin-dən biri idi. S.Xəlilov Bakı Dövlət Universitetinin coğrafiya fakültəsində təh-sil alıb. O, görkəmli akademik Həsən Əliyevlə birgə Moskva, Tbilisi, Minsk, Novosibirsk kimi şəhərlərdə keçirilən konqres və qurultaylarda nəinki iştirak, hətta məruzələrlə çıxış etmişdi. Onun toxunduğu problemlər həmişə diqqətlə dinlənilir və ayrı-ayrılıqda araşdırma mövzusuna çevrilirdi. 100-ə yaxın elmi məqalənin, monoqrafiyanın müəllifi olan kənd təsərrüfatı elmləri namizədi S.Xəlilov keçmiş İttifaqın bir çox şəhərlərində, eləcə də Almaniyada çıxan jurnallarda müntəzəm çıxış edirdi. Yeni meşə zolaqlarının salınması, meşə örtüklərinin mühafizəsi ilə bağlı maraqlı fikirləri var idi. Onun elmi tədqiqatları dünya coğrafiyaşünas-larının diqqətini həmişə cəlb edirdi. Xalq təsərrüfatı əhəmiyyətli elmi hesabatların, 15-ə qədər xəritənin müəllifi olan S.Xəlilovun elmi uğurları həmişə başqa ölkələrin alimləri tərəfindən maraqla qarşılanırdı. O, 1971-ci ildə Qırğızıstan və Tacikistan torpaqşü-naslıq institutlarının Pamir-Tyan-Şan yüksək dağlıq sahəsində torpaq əmələgəlmə prosesi-nin xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün təşkil olunan ekspedisiyada iştirak etmişdir. Azərbaycan torpaqşünaslıq məktəbinin ləyaqətli təmsilçisi olan S.Xəlilov keçmiş İttifaqın torpaqla bağlı bütün nüfuzlu cəmiyyətlərinin üzvü idi. Onun tədqiqat işləri bir çox respublikalarda tətbiq olunaraq səmərəli nəticələr verirdi. Coğrafiya və stasionar tədqiqatları alimə böyük şöhrət gətirmişdi. S.Xəlilov 2008-ci ildə vəfat edib.