Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Tariyel Abbaslı " Qurbaninin poetit irsi ".

Tariyel Abbaslı " Qurbaninin poetit irsi " "Orxan" NPM, Bakı, 2016, 192səh. Azərbaycanın qüdrətli el sənətkarı – haqq aşığı, el şairi Qurbani Mirzalıxan oğlu 15-16-cı əsirdə yaşayıb yaratmışdır. O, 1477-ci illərd