Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Zemfira Qafarova. Üzeyir Hacıbəylinin " Koroğlu " su

Zemfira Qafarova. Üzeyir Hacıbəylinin " Koroğlu " su. Bakı, " Kitab Üzeyir Hacıbəylinin " Koroğlu " operasının 80 illik yubileyinə həsr edilir.Bakı, " Renessans-A" nəşiriyyat evi, 2017, 160 səh.

Üzeyir Hacıbəyli xatirələrdə.

Üzeyir Hacıbəyli xatirələrdə (“XAN” xatirə ədəbiyyatı silsiləsindən)Kitab “XAN” nəşriyyatında çap olunmuşdur.Kitabdakı xatirələrdə Üzeyir Hacıbəylinin 63 illik həyatının böyük bir parçası: Qori müəllimlər sem

Əfrasiyab Bədəlbəyli. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti.

Əfrasiyab Bədəlbəyli. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. Bakı, " Şərq-Qərb", 2017, 472 səh.

Çingiz Ələsgərli. " Xəzanə dönmüş ömür və ya kuklaçinin nağılı ".

Çingiz Ələsgərli. Xəzanə dönmüş ömür və ya kuklaçinin nağılı. Bakı, " Şərq - Qərb ", 2016, 160 səh.