Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Mirzə Ələkbər Sabir haqqında xatirələr.

Mirzə Ələkbər Sabir haqqında xatirələr (“Xatirə Ədəbiyyatı” silsiləsindən)Kitab “XAN” nəşriyyatında çap olunmuşdur. Bakı–2016. 160 səh.“Mirzə Ələkbər Sabir haqqında xatirələr” kitabı “XAN” nəşriyyatının

Səməd Vurğun. Xatirələr.

Səməd Vurğun xatirələrdə ( " XAN " xatirə ədəbiyyatı silsiləsindən ) . " XAN " nəşiriyyatı. Bakı - 2016. 352 səh.Kitaba topladığımız xatirələr ustad şairin həyat və yaradıcılığı-nın bir çox qaranlıq tərəflərinə aydın

Cəlil Məmmədquluzadə. Xatirələrim.

Cəlil Məmmədquluzadə. Xatirələrim.  (" XAN" Xatirə ədəbiyyatı silsiləsindən ) " XAN2 nəşriyyatı. Bakı-2015. 152 səh.2-ci nəşr.

Orxan Kamal. Nazim Hikimətlə 3 il yarım

Orxan Kamal. Nazim Hikimətlə 3 il yarım ( Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən ) "XAN" nəşiriyyatı. Bakı - 2017. 96 səhKitab görkəmli türk şairi Nazim Hikmətin keşməkəşli həyatını və yaradıcılığından fraqmentləri andırır oxu

Altay Məmmədov. Tanıdığım Əli Kərim.

Altay Məmmədov. Tanıdığım Əli Kərim. Xatirələr (" XAN" xatirə ədəbiyyatı silsiləsindən ). " XAN " nəşriyyatı. Bakı-2015. 208 cəh.  “XAN” Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən XII kitab.  Azərbaycan poeziyasının görk