Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Fərh Əliyeva. Üzeyir Hacibəyli - şəxsiyyət və cəmiyyət.

Fərh Əliyeva. Üzeyir Hacibəyli - şəxsiyyət və cəmiyyət. Bakı, " Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2014, 368 səh. ( illüstrasiyalı)Kitabda dahi bəstəkar, müasir Azərbaycan musiqi sənətinin banisi, görkəmli musiqişünas alim, publisist

Tofiq Hacıyev. Üzeyir Hacıbəylinin bədii dili

Tofiq Hacıyev. Üzeyir Hacıbəylinin bədii dili Bakı, " Şərq-Oərb" Nəşiriyyat Evi, 2014, 280 səh.Bədii və publisist tarazlığı saxlamaq etibarilə Üzeyr Hacıbəylinin feletonları, oçerk və parodiyaları böyük dəyər olan əsl sən

Ağamusa Axundov, Qəzənfər Kazımov. Üzeyir Hacıbəylinin dili

Ağamusa Axundov, Qəzənfər Kazımov. Üzeyir Hacıbəylinin dili Bakı, " Şərq-Qərb" Nəşiriyyat Evi, 2014, 168 səh.Çağdaş Azərbaycan musiqisinin kolifey bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyliliyə həsr olunmuş Ağamusa Axundovun və Qəzənfər