Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Elfrinda Yelinek. Seçilmiş əsərləri.

Elfrinda Yelinek. Seçilmiş əsərləri.

Eyvind Yonson. Seçilmiş əsərləri.

Eyvind Yonson. Seçilmiş əsərləri

Con Fsulf. Seçilmiş əsərləri.

Con Fsulf. Seçilmiş əsərləri.  Bakı, "Şərq - Qərb ", 2013. 520cəh.

Fridrix Dürrenmatt. Seçilmiş əsərləri.

Fridrix Dürrenmatt. Seçilmiş əsərləri.  Bakı, "Şərq - Qərb ", 2013, 288.

Umberto Eko. "Qızılgülün adı".

Umberto Eko. "Qızılgülün adı". Bu o romanlardandır ki, ədəbiyyatı sevməyənlər belə, ümumi dün­yagörüşün inkişafı naminə onu oxumalıdırlar. Çağdaşımız olan böyük Qərb mütəfəkkirinin qələmindən çıxmış böyük Qə