Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Vaqif Nəsib Sarıhüseynoğlu. Rəngli günlər.

Vaqif Nəsib Sarıhüseynoğlu. Rəngli günlər. Bakı, " Təhsil", 2017, 576 S.

Elfrinda Yelinek. Seçilmiş əsərləri.

Elfrinda Yelinek. Seçilmiş əsərləri.

Eyvind Yonson. Seçilmiş əsərləri.

Eyvind Yonson. Seçilmiş əsərləri

Con Fsulf. Seçilmiş əsərləri.

Con Fsulf. Seçilmiş əsərləri.  Bakı, "Şərq - Qərb ", 2013. 520cəh.

Fridrix Dürrenmatt. Seçilmiş əsərləri.

Fridrix Dürrenmatt. Seçilmiş əsərləri.  Bakı, "Şərq - Qərb ", 2013, 288.