Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Əlisa Nicat . Tarixin qürubu

Kitabda zəngin dünyagörüşü,varlığa fəlsəfi baxış kiçik detallardan,hadisələrdən tutmuş kainat miqyaslı problemlərə qədər öz orijinal əksini tapmışdır

Firidun bəy Köçərli. Balalara hədiyyə

Kitabda uşaqların çox sevdiyi məşhur xalq nağılları,sayacı sözlər və düzgülər yer almışdır

Иванов Р.Н. Правда о Хаджи- Мурате

        Книга рекомендована широкому кругу читателей  кто дорожит истиной в нашем боготом историческом прошлом.