Göyçay rayon Mərkəzi Kitabxanası

Göyçay rayon MKS

F.Y.Veysəlli-Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası:fonemika və morfemika. I cild

F.Y.Veysəlli-Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası:fonemika və morfemika. I cild.  Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 29 may 2012-ci tarixli Sərəncamına əsasən çap olunmuşdur.

Musayev M.M., Cəfərov Q.H.- Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası:morfologiyaya yeni baxışlar və leksematik II cild.

Musayev M.M., Cəfərov Q.H.- Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası:morfologiyaya yeni baxışlar və leksematik II cild.Monoqrafiyada Azərbaycan dilinin morfologiyasının bir sıra aktual məsələləri funksional-morfematik təhlilə cəlb olun

F.Y. Veysəlli, Q.S.Kazımov, İ.BKazımov, A.Y.Məmmədov. Azərbaycan Dilinin Sinntaqmatika, Söz birləşməsı və Sadə Cümlə Sintaksisi. III cid

F.Y. Veysəlli, Q.S.Kazımov, İ.BKazımov, A.Y.Məmmədov. Azərbaycan Dilinin Sinntaqmatika, Söz birləşməsı və Sadə Cümlə Sintaksisi. III cid

Y.M.Seyidov, Ə.Z.Abdullayev, A.M.Məmmədli. "Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası:söz birləşmələri, tabelli mürəkkəb cümlələr, frazeologiya" IY CİLD.

Y.M.Seyidov, Ə.Z.Abdullayev, A.M.Məmmədli. "Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası:söz birləşmələri, tabelli mürəkkəb cümlələr, frazeologiya" IY CİLD.Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 29 may 2012-c

Abbas Vəfadağlı " Ulu Göyçəm "

Abbas Vəfadağlı " Ulu Göyçəm ".