Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. 4-ci cild.

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. 4-ci cild. Bakı, " Şərq-Qərb", 2013, 308 səh Azərbaycan ədəbiyyatında önəmli yer tutan ölməz sənətkar, şair, dramaturq Rəsul Rzanın yaradıclığı bənzərsiz bir poetik hadi

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. 5-ci cild

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. 5-ci cild Bakı, " Şərq-Qərb", 2013, 208cəh.Xalq şairi Rəsul Rzanın yenidən işlənmiş " Seçilmiş əsərləri "nin bu cilində müəllifin zəngin bədi irsini tamamlayan ədəbi-publisisik ya

Səməd Vurğun . Seçilmiş əsərləri. I-cild

Səməd Vurğun .  Seçilmiş əsərləri.   Beş cilddə.  1-ci cildBakı, " Şərq - Qərb ", 2013, 220cəh..  Səməd Vurğunun oxuculara təqdim olunan "Seçilmiş əsərləri "nin bu yeni nəşirdə qüdrətl

Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri. II cild

Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri.  Beş cilddə. II cild.Bakı, " Şərq- Qərb", 2013, 236 səh.Səməd Vurğunun oxuculara təqdim olunan " Seçilmiş əsərləri " nin bu yeni nəşrində 1938-1955-ci illərdə yazdığı şeirlər top

Səməd Vurğun . Seçilmiş əsərləri. III-cild.

Səməd Vurğun . Seçilmiş əsərləri. III-cü cild.Bakı, " Şərq - Qərb ", 2013, 388səh. Şairin " Seçilmiş əsərləri"nin oxuculara təqdim olunan bu yeni nəşrinə  " Komsomol " porması, " Bəsti ", " Bakı dastanı ",