Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri . Beş cilddə. II cild

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri . Beş cilddə. II cildCəfər Cabbarlı. Əsərləri. Beş cilddə. 2-ci cildBakı, " Şərq-Qərb ", 2013, 308 səh XX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının əsas simalarından olan Cəfər Cabbarlı yazdığ

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri . Beş cilddə. III cild

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri . Beş cilddə. III cild Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Beş cilddə. 3-cü cildBakı, " Şərq-Qərb ", 2013, 308 səhBöyük Azərbaycan dramaturqu Cəfər Cabbarlının yenidən işlənmiş " Əsərləri "nin üç

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. 1-ci cild

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. 1-ci cild Bakı, "Şərq-Qərb", 2013, 296 səhAzərbarcanda sərbəst şerin yaradıcılarından biri və ən böyük nümayəndəsi hesab olunan Rəsul Rza milli şeiri məzmun və forma, bi

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. 2-ci cild

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. 2-ci cild. Bakı, " Şərq-Qərb", 2013, 352 səh Rəsul Rzanın yenidən işlənmiş " Şeçilmoş əsərləri"nin ikinci cildinə müxtəlif illərdə yazdığı silsilə şeirlər daxil edilmişdi

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. 3-ci cild.

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. 3-ci cild. Bakı, " Şərq-Qərb", 2013, 252 səh.Xalq şairi Rəsul Rza dərin və humanist poeziyasında navator kimi, milli şeirin, onun poetik sisteminin ardıcıl və yorulmaz islahatçı k