Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. 2-ci cild

İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. 2-ci cild Bakı, " Şərq-Qərb", 2013, 348səh.Böyük Azəbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin " Seçilmiş əsərləri"nin yenidən işlənmiş ikinci cildinə doğma dilimizdə qələmə ald

Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə 1-ci cild

Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə 1-ci cild. Bakı, "Şərq - Qərb", 2013, 492 səh.S.Ə.Şirvaninin " Seçilmiş əsərləri"nin bu yeni nəşrində şairin klassik şeirin bütün janrlarında yazdığı əsərlər yer almışd

Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə 2-ci cild

Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə 2-ci cild. Bakı, " Şərq-Qərb",2013, 480səh.S.Ə.Şirvaninin " Seçilmiş əsərləri"nin bu yeni nəşrində şairin görkəmli şəxslərə ünvanlandığı məktubları və " Rəbiül-Ət

Arif Məlikov

Arif Məlikov. Arif Məlikov Azərbaycan üçün böyük milli sərvətdir. Mən bunu heç də şişirtmədən, tam qətiyətlə deyə bilərəm.Heydər Əliyev.

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri . Beş cilddə. I cild

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri . Beş cilddə. I cildCəfər Cabbarlı. Əsərləri. Beş cilddə. 1-ci cildBakı, " Şərq-Qərb ", 2013, 272 səh XXəsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli klassiklərindən biri olan Cəfər Cabba