Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Molla Pənah Vaqif. Əsərləri

Molla Pənah Vaqif. Əsərləri Bakı, " Şərq-Qərb",2013, 272Vaqif poezyası əsrin ziddiyyətlərini, sevinc və kədərinin daha ifadə etdiyi üçün bütünlükdə Azərbaycan milli ədəbiyyatının bu dövrünü Vaqif əsri adlandırmaq olar.Ox

Mirzə Fətəli Axundzadə. Əsərləri. Üç cilddə.1 -cild

Mirzə Fətəli Axundzadə. Əsərləri. Üç cilddə.1 -cild Bakı, "Şərq-Qərb",2013, 240 səh.Azərbaycan yazıçı-dramaturqu, ictimai xadim M.F.Axundzadə peşəkar milli teat sənətinin, realist bədii nəsrin banisi olmuş, özünün məşhur

Mirzə Fətəli Axundzadə. Əsərləri. Üç cilddə. 2-cild

Mirzə Fətəli Axundzadə. Əsərləri. Üç cilddə. 2-cild Bakı, " Şərq-Qərb", 2013, 300 səh.Böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundzadə 1860-cı illərdən ömrünün sonuna qədər tənqid, fəlsəfə və sosiologiya sahəsində çalışm

Mirzə Fətəli Axundzadə. Əsərləri. Üç cilddə. 3-cild

Mirzə Fətəli Axundzadə. Əsərləri. Üç cilddə. 3-cild Bakı, " Şərq -Qərb", 2013, 272 səh.XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyaının mühüm simalarından olan M.F.Axundzadə yeni əlifba uğrunda mabarizəsi ilə də bir ilkə imza altdı.M.F.Ax

İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. 1-cild.

İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. 1-cild. Bakı, " Şərq-Qərb", 2013, 320 cəh.İmadəddin  Nəsiminin iki cilddə tərtib olunmuş " Seçimiş əsərləri"nin yenidən işlənmiş bu cildinə sənətkarın, əsasən