Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Cabbarlı Cəfər. Əsərləri

Əsərlərinin təqdim olunan cildində böyük söz ustasının şeirləri,əfsanəvi motivlər əsasında qələmə aldığı “Qız qalası” poeması,eləcə də hekayələri toplanmışdır

Hüseyn Cavid. Əsərləri

Kitaba müəllifin “Keçmiş günlər”,”Bahar şəbnəmləri” şeirlər silsiləsi və” Azər” poeması daxil edilmişdir

Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri

Kitaba  ölməz şairin poemaları daxil edilmişdir.

Zəlimxan Yaqub.Seçilmiş əsərləri

Çağdaş Azərbaycan poeziyasında özünəməxsus yeri,poetik nəfəsi olan Zəlimxan Yaqubun seçilmiş əsərlərindən ibarət kitabına şeirləri və dörd poeması daxil edilmişdir