Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Abdullayev Çingiz. Bir ümman nifrət

Abdullayev Çingiz. Bir ümman nifrət

Mayn Rid. Seçilmiş əsərləri.

Kitabda müəllifin bir neçə macəra romanları çap edilmişdir 

Teodor Drayzer. Kerri bacı

Kerri bacı romanı insan psixalaogiyası və cəmiyyətin təzadları baxımından olduqca maraqlı bir əsərdir

Aqata Kristi. Seçilmiş əsərləri.

Detektiv janrının məhdud imkanlarından maksimal dərəcədə istifadə edən Aqata Kristinin yaradıcılığı oxucu kütləsinin fantastik marağına səbəb olmuşdur

Azayev Əlsəfa. Casusun iflası

Tanınmış yazıçı Əlisəfa Azayevin bu yeni kitabına onun olmuş əhvalatlar ısasında qılımı aldığı kiçik hekayələri toplanmışdır