Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Yeni kitablar
Molla Pənah Vaqif. Əsərləri
24 May , 2018
Molla Pənah Vaqif. Əsərləri

Bakı, " Şərq-Qərb",2013, 272

Vaqif poezyası əsrin ziddiyyətlərini, sevinc və kədərinin daha ifadə etdiyi üçün bütünlükdə Azərbaycan milli ədəbiyyatının bu dövrünü Vaqif əsri adlandırmaq olar.Oxuculara təqdim olunan bu yeni nəşrdə böyük şairin qoşma, təcnis, qəzəl, müxəmməs və s. əsərləri toplanmışdır.