Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Yeni kitablar
İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. 1-cild.
23 May , 2018
İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. 1-cild.
Bakı, " Şərq-Qərb", 2013, 320 cəh.
İmadəddin  Nəsiminin iki cilddə tərtib olunmuş " Seçimiş əsərləri"nin yenidən işlənmiş bu cildinə sənətkarın, əsasən, doğma dilimizdə yazdığ lirik qəzəlləri daxil edilmişdir. Ədəbi dilimizin formalaşmasında mühüm rol oynamış bu şeirlərdə insan gözəlliyinin tərənnümü, aşqıı qəlb çırpıntıları yer tutur.