Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Yeni kitablar
Mirzə Fətəli Axundzadə. Əsərləri. Üç cilddə. 3-cild
23 May , 2018
Mirzə Fətəli Axundzadə. Əsərləri. Üç cilddə. 3-cild
Bakı, " Şərq -Qərb", 2013, 272 səh.

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyaının mühüm simalarından olan M.F.Axundzadə yeni əlifba uğrunda mabarizəsi ilə də bir ilkə imza altdı.M.F.Axundzadənin əsərlərinin yenidən işlənmiş cildinə ölməz ədibin yeni əlifa layihəsi və " Kəmalüdövlə məktubları"nın nəşri ilə əlaqədar bir sıra məktubu daxil edilmişdir. Bu cilddə habelə tanımış fikir adamının dövlət xadimlərinə, İranın maarifçi, din xadimlərinə, naşirlərinə yazdığı bir sıra məktublar da toplanmışdır.