Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Yeni kitablar
Mirzə Fətəli Axundzadə. Əsərləri. Üç cilddə. 2-cild
23 May , 2018
Mirzə Fətəli Axundzadə. Əsərləri. Üç cilddə. 2-cild
Bakı, " Şərq-Qərb", 2013, 300 səh.
Böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundzadə 1860-cı illərdən ömrünün sonuna qədər tənqid, fəlsəfə və sosiologiya sahəsində çalışmışdır. Əsərlərinin yenidən işlənmiş ikinci cildinə Mirzə Fətəli Axundzadənin fəlsəfi irsi daxil edilmişdir. Cilddə məşhur " Kamalüddövrə məktubları" traktatı, " Həkim-inğilis Yu ma cavab", " Molla Ələkbərlə mübahisə", " Con Stüart Mill azadlıq haqqında", " Kritika", "Yek kəlmə" haqqında" və s. Fəlsəfi, ədəbi-tənqidi və tarixi məqalələri toplanmışdır.