Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Yeni kitablar
Mirzə Fətəli Axundzadə. Əsərləri. Üç cilddə.1 -cild
23 May , 2018
Mirzə Fətəli Axundzadə. Əsərləri. Üç cilddə.1 -cild
Bakı, "Şərq-Qərb",2013, 240 səh.

Azərbaycan yazıçı-dramaturqu, ictimai xadim M.F.Axundzadə peşəkar milli teat sənətinin, realist bədii nəsrin banisi olmuş, özünün məşhur altı komediyası ilə Azəbaycan ədəbiyyatında dramaturgiyanın əsasını qoymuşdur. Əsərlərinin yenidən işlənmiş birici cilidinə mütəfəkkir sənətkarın 1850-1855-ci illər arsında yazdığı altı komediyası, həmçinin 1856-ci ildə qələmə aldığı " Aldanmış kəvakib" povesti və şeirləri daxil edilmişdir.