Göyçay rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Göyçay rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Fyodor Mixayloviç Dostoyevski
21 Noyabr , 2016

Fyodor Mixayloviç Dostoyevski

Alçaldılmış və təhqir edilmiş insanlar

      

XIX əsr rus ədəbiyyatının parlaq simalarından biri, rus milli ruhunun dərin ifadəçisi Fyodor Mixayloviç Dostoyevski dünya ədəbiyyatının. eləcə də fəlsəfi-estetik fikrinin inkişafına güclü təsir göstermişdir. “Alçaldılmış və təhqir edilmiş insanlar" romanının əsasında F.M.Dostoyevski psixoloji realizminin leytmotivi sayılan insan iztirabları, tapdalanmış ve təhqir edilmiş şoxslərin faciəsi dayanır,'yüksək cəmiyyət” tərəfindən “kiçik insanlar”a edilən maddi vo mənəvi işgəncələr təsvir olunur. Əsərdə ictimai həyatın, ictimai nuinasibetlərin və insanın mənəvi aləminin bir çox cəhətlərinə toxunulur, bir-birinə zid   olan iki əxlaqi görüş xüsusi olaraq nəzərə çarpdırılır.